Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ www.market-behi.com

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през електронния магазин www.market-behi.com, собственост на ЕТ "БЕХИ-БЕХИДЕ ЧАУШЕВА". Те представляват договор за покупко-продажба между Дружеството и Клиента. Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки и услуги чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента с настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "MARKET-BEHI" е запазена търговска марка на ЕТ "БЕХИ-БЕХИДЕ ЧАУШЕВА".

ЕТ "БЕХИ-БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 108019701, Ид.№ по ДДС: BG108019701, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, бул.България 37, бл.51 /партер/, тел.: 0361/6 76 44, e-mail: behi@firma-behi.com, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством търговската марка "MARKET-BEHI" (www.market-behi.com

 

Под "Стоки/Услуги", се разбират следните стоки/услуги: 

                                            · Канцеларски материали;

                                            · Офис техника и аксесоари;

                                            · Консумативи;

                                            · Офис оборудване;

                                            · Презентационна техника и аксесоари;

                                            · Оборудване на детски градини и училища; Материали за деца със СОП

                                            · Детски играчки; Детски занимателни игри;

                                            · Почистващи препарати; Дезинфектантни;

                                             · Услуги - Изработка на фирмени печати; Изработка на визитки, бланки и фактури; Изработка на рекламни материали; Копирни услуги; Сканиране и принтиране; Ламиниране и подвързване; Презареждане на тонер касети;

 

Всеки от изброените стоки се описва с основните си характеристики, изображение/я и продажна цена. Дружеството не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през www.market-behi.com стоки/услуги и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е направило заявка в www.market-behi.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.  

Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от www.market-behi.com за целите, посочени в настоящите общи условия. 

Под "Продажна цена" се разбира цена за брой или за определено количество стока или услуга, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ www.market-behi.com

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в www.market-behi.com по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Дружеството не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, в рамките на 1 (един) работен ден след получаване на заявката за покупка, Дружеството уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те стоки/услуги ще му бъде възстановена в рамките на 7 (седем) работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента. 

ПОРЪЧКИ/ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.market-behi.com стоки, необходимо е Клиентът да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с настоящите Общи условия, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на www.market-behi.com следната информация – наименование, телефон, е-mail, адрес по регистрация, адрес за доставка, лице за контакт, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. 

Съгласие с Общите условия, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм” с Общите условия за покупко-продажба през www.market-behi.com при регистрация, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира , че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Всяка заявка за покупка от Клиента през www.market-behi.com въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. 

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента, като последният извърши последователно следните действия:

·      Клиентът има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Кошница" с натискането на бутон "Добави";

·     При натискане на бутона "Кошница", той получава достъп до нея – таблица, в която може да провери и/или промени количеството на поръчаните артикули, както и да откаже частично или изцяло някои от тях;

·     При натискане на бутон "Поръчай", Клиентът потвърждава желанието си за покупка на артикулите в „Кошница”;

·     В случай, че Клиентът е регистриран (притежава клиентски профил в www.market-behi.com), той въвежда потребителско име и парола. Ако Клиентът няма клиентски профил, създава такъв от бутон „регистрация” на нов клиенти;

·     При натискане на бутон "Поръчка" в модул „Завършване на поръчката”, заявката за покупка на стока през www.market-behi.com се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката / заявката

Заявката за покупка се приема от www.market-behi.com чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер на поръчката; информация за заявената стока; нейната продажна цена; стойността на транспортните разходи; информация за доставчика.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За улеснение на Клиентите юридически лица, всички цени на стоките в www.market-behi.com са в български лева и се показват със включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по един от следните начини:

·         При доставката – в брой, от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

·         По банков път по банкова сметка на ЕТ“БЕХИ-БЕХИДЕ ЧАУШЕВА“; Банка: ОББ; IBAN: BG08UBBS81611010144115; BIC: UBBSBGSF;

·         Кредитна карта - MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

·         Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

·         Извършване на онлайн покупка с кредитна карта:

        1) Регистрирате се като клиент

        2) Избирате стока(и) и количество

        3) Избирате метод на доставка (или попълвате адрес за доставка)

        4) Натискате бутон “Поръчай“

        5) Избирате метод на плащане (ако са налични повече от един)

        6) При заплащане с карта:

      Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта;
      Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация;
      При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

·         Epay

ДОСТАВКА

Поръчки, направени до 15:00 часа, се доставят в рамките на следващия работен ден за Хасково и Кърджали, и в рамките на два работни дни за доставки извън Хасково и Кърджали.

Поръчки, направени след 15:00 часа, или в неработен ден (събота, неделя, официални празници), се доставят в рамките на два работни дни за Хасково и Кърджали и в рамките на три работни дни извън Хасково и Кърджали.

Цената за доставка не е включена в цената на продуктите и се заплаща отделно както следва:

·         При поръчки над 250 лв. без ДДС, доставката е безплатна за територията на Република България (при формирането на тази стойност не трябва да присъстват стоки и услуги, които са предмет на специално ценово предложение – договорени специални цени, промоционални цени, копирни хартии и мебели; в тези случаи ще бъде определена такса за доставка спрямо конкретната поръчка);

·         При поръчки над 50 лв. без ДДС, доставката е безплатна за територията на гр.Хасково и гр.Кърджали;

·         За доставки в рамките на гр.Хасково и гр.Кърджали цената е 5 лв. без ДДС;

·         За доставки извън гр.Хасково и гр.Кърджали цената е 15 лв. без ДДС;

.     При поръчка на копирна хартия до 10 пакета, цената за доставка е по 1 лв. с ДДС за пакет. При поръчка над 10 пакета, доставката е безплатна;

Доставка на мебели до офиса или дома се извършва при предварителна заявка и срещу допълнително заплащане след уточняване на логистичните детайли (наличие на асансьор, етаж и т.н.).

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в деня, определен за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В този случай, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане през формата за контакт на www.market-behi.comПри необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.market-behi.com  като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. Последното не се прилага в следните случаи:

·  За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

·  За доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

·  За стоки, повредени и/или променени от след момента на получаването им;

·  За стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва;

Дружеството полага грижа информацията в www.market-behi.com да се поддържа винаги вярна и актуална. Дружеството не гарантира, че достъпът до www.market-behi.com ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.market-behi.com както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.

Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Дружеството е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Дружеството гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг , като изпрати писмено съобщение на посочените по-горе адреси за контакти.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.03.2017г. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно ги публикува в сайта си www.market-behi.com. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на email: sales@market-behi.com. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Дружеството, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока. За рекламни дейности и услуги, Дружеството си сътрудничи с партньор: Криейтив Дизайн Сълюшънс ООД - https://creative-design.net

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.